Wandelsportvereniging De Oosterscheldestappers

 

 

 

 

Wsv. Oosterscheldestappers steunt de NCFS 

 

Direct al bij de oprichting van onze wandelsportvereniging, in het begin van 2010, hebben wij als bestuur het idee opgevat om naast het bevorderen en het doen beoefenen van de wandelsport ook onze maatschappelijke betrokkenheid te doen tonen. 

De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (taaislijmziekte) leek ons een goed doel om bij de wandelaars op onze tochten onder de aandacht te brengen, maar ook financieel te ondersteunen om wetenschappelijk onderzoek naar deze taaie ziekte mede mogelijk te maken.

 

 

Wsv. Oosterscheldestappers steunt Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting door een deel van het inschrijfgeld en sponsorinkomsten af te staan voor wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis. In Haestinge is er de mogelijkheid om een “knuffelaap” in de kleuren wit, bruin en zwart te kopen en steunt u de NCFS nog eens extra.

 

De NCFS is verder een belangrijk expertisecentrum op het gebied van CF en behartigt de belangen van mensen met CF, geeft voorlichting en maakt lotgenotencontact mogelijk. De NCFS heeft 9 medewerkers in dienst en een 75 tal vrijwilligers zetten zich in voor de belangen van mensen met CF.

Voor meer informatie kijkt u op www.ncfs.nl

   
 

Wilt ook zo een aap?

Deze is te koop bij de promotie-

stand tijdens al onze wandeltochten.

U kunt deze in de gemeente Tholen gratis thuis laten bezorgen.

U maakt € 5,00 of een meervoud daarvan over op ons banknummer 96.29.48.683 t.n.v. Wsv. Oosterscheldestappers Stavenisse en u vermeldt

'CF-aap' met de kleur zwart, bruin of wit.  

 

Donatie in het eerste jaar

Wij zijn er zeer trots op dat wij, in het eerste jaar van ons bestaan, al 897 wandelaars aan de start hebben gekregen in en rondom het Smerdiekse. Zowel van vele wandelaars als van de pers hoorden we dat zij de drie tochten bijzonder geslaagd vonden. In 2011 gaan we door met de wandelactiviteiten. Maar we zijn er nog meer trots op dat we aan het eind van 2010 een bedrag van 448 euro mochten overmaken aan de NCFS.

Tijdens de afgelopen nazomertocht verkochten we in één keer onze voorraad 'knuffelapen' hetgeen een extra steuntje betekent voor de NCFS van € 75,00.

Alle wandelaars en vrijwilligers hartelijk dank voor uw steun!

 

 

 

 

Top